Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2018, 16:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přerušeno najíždění reaktoru C na výrobně PE1, po odstavení EJ (výpadek GB 201).

Unipetrol RPA - 16.2.2018, 5:45
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ, výpadek kompresoru pyroplynu GB 201 na výrobně EJ.

Unipetrol RPA - 16.2.2018, 0:40
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po přejezdu typu prášku na výrobně PP (trvá spalování na stejném polním hořáku - najíždění Reaktoru C na výrobně PE1).

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

12. února 2018

počasíOblaka dokáží vypovídat leccos o současném i budoucím počasí. Mají různé tvary a barvu, a jejich důležitou úlohou je, že se jejich prostřednictvím vrací voda z atmosféry zpět na zemský povrch. Každý z oblaků nám předpovídá jiné počasí, můžeme díky nim odhadnout za jak dlouho bude pršet, zda se přižene bouřka nebo jestli bude slunečné počasí.

Oblačnost
počasíOblačnost vzniká ve výšce kondenzací atmosférické vodní páry. Vzduch se ohřívá od zemského povrchu, nikoliv přes sluneční záření. Tento teplý vzduch je řidší a stoupá následně vzhůru, v určité výšce se ochlazuje a jako chladnější hustší zase klesá a kondenzuje, čímž z něj vzniká mrak. Oblaka na horských svazích vznikají důsledkem proudění a následné kondenzace vlivem tření o horské stráně. Podle toho, v jaké výšce se jednotlivá oblaka nacházejí, je rozdělujeme do různých pásem.

Vysoká oblačnost
počasíOblaka typu cirrus jsou složena z ledových krystalků a vyskytují se ve výškách nad 8 000 m od zemského povrchu. Mohou vznikat i jako produkty letecké dopravy v podobě tzv. kondenzačních čar.počasíCirrus řasa (Ci) jsou jemné bílé obláčky, které mají tvar vláken složených z ledových krystalků, a to hlavně díky nízkým teplotám, které ve výšce až do 13 km nad zemí dosahují teploty - 40 °C, proto z těchto obláčků neprší. Díky těmto typům mraků můžeme v našich končinách shlédnout halové jevy, tj. zajímavé optické úkazy, které vznikají odrazem světelných paprsků právě od ledových krystalků v oblacích. Cirrusy nám mohou předpovědět i příliv teplé fronty. V případě jejich výskytu lze předpovědět, že několik hodin bude hezké počasí, které se postupně začne zhoršovat a následně se objeví srážkové cumuly. Pokud je pohyb oblaků rychlejší, přeháňky jsou téměř jisté. Pokud se však objevují po východu nebo západu slunce v podobě úzkých pásů nebo vláken roztažených po celém obzoru, značí to pěkné počasí.

počasí

Cirrocumulus řasová kupa (Cc) jsou tzv. beránky, tj. oblačné vločky nebo drobné chomáčky v řadách nebo skupinách, jež jsou tvořeny ledem, tudíž z nich nepadají žádné srážky. Pokud je doprovází mraky typu altostratus a cirostratus, zvyšuje se pravděpodobnost zhoršení počasí. Cirrostratus řasová sloha (Cs) je oblak, který vypadá jako bílý závoj, jež dává obloze mléčný nádech. Je také tvořen krystalky ledu a předpovídá příchod teplé fronty, tedy srážek.

Střední oblačnost
počasíOblaka, jež předpovídají pěkné počasí se nacházejí ve výškách od 2 000 do 5 000 m a jsou většinou tvořeny vodními kapkami a ledovými krystalky. Altocumulus vysoká kupa (Ac) jsou vrstvy větších zářivě bílých až tmavošedých valounů uspořádaných do řad. Skládají se převážně z vodních kapek, avšak při nízkých teplotách mohou být tvořeny i ledovými krystalky. Oblaka tohoto druhu znamenají příliv studené fronty. Pokud uvidíte jeho poddruh (cimbuřovitý) v létě hned po ránu, je skvělým ukazatelem blížící se bouřky (za 6 - 12 hod.).

Nízká oblačnost
počasí Oblaka se pohybují od nižších výšek až do 2 000 m. Stratocumulus slohová kupa (Sc) tvoří pole nebo seskupení vodních oblaků ve tvaru valounů bez ostrých okrajů, ze kterého padají kroupy nebo sněhové vločky, avšak v menší intenzitě. Oblaka mohou mít šedou i bělavou barvu s tmavšími místy. Toto pole oblaků se objevuje před příchodem teplé fronty. Stratus sloha (St) je jednotvárná šedá vrstva bez výrazných obrysů. Když už přináší srážky, tak spíše mrholení nebo v zimě sněžení. Značí, že počasí se v nejbližších chvílích nezlepší.

Vertikálně mohutná oblačnost
Tato oblaka zasahují do více pater. Altostratus vysoká sloha (As) připomíná oblačný závoj v mohutných vrstvách, složený z kapek i krystalků. Mohou z něj padat srážky dešťové i sněhové, ale většinou se vypaří ještě, než dopadnou na zemský povrch. Když už z něj prší, rozhodně nejde o přeháňku.

počasíNimbostratus dešťová sloha (Ns), představuje jednolitou šedou vrstvu na obloze, jež dosahuje vysoké výšky. Přes jeho hustou rozlohu nelze vidět slunce. U tohoto typu oblačnosti se nemusíme bát bouřky, avšak může s sebou přinést dešťové srážky. Cumulus kupa (Cu), jedná se o osamocená oblaka, stoupající do výšky. Jsou to vodní oblaka a obvykle doprovázejí teplé slunečné počasí. Pokud se vyzdvihují hodně do výšky, může z nich náhle pršet, avšak přeháňka po pár minutách odezní. Cumulonimbus dešťová kupa (Cb) je bílý, až tmavošedý oblak, nápadně rozvinutý do výšky s ostrými obrysy. Jedná se o typický bouřkový mrak provázený blesky, hromy, přináší silné a náhlé srážky a často i kroupy. Pokud je po bouřce stále dusno, mohou se srážky opakovat.

Červánky
počasíČervánky vznikají, když sluneční záření prochází silnou vrstvou atmosféry při východu nebo západu slunce. Modrá část viditelného spektra je atmosférou rozptylována více než červená, proto je obloha modrá. Oranžové a červené světlo je atmosférou rozptylováno jen málo. Avšak když se odráží na oblacích, vznikají červánky. Pokud uvidíte červánky v ranních hodinách, nemusejí předznamenávat déšť. Pokud se však obloha na západu zbarví do červena jen v úzkém pruhu, který rychle přechází do žluté, temně modré a černé barvy, v noci ani během dalšího dne neočekáváme srážky.

Oblačné malování
Někdy nám obloha poskytne zajímavou podívanou v podobě mraků, které připomínají obrovskou vlnu, nebo nějaký předmět či zvíře nebo postavu. Úchvatnou podívanou pak mohou zažít cestující a piloti letadel z kokpitu, kteří se dostanou s letadly nad mraky a mohou tak pozorovat oblaka z jiného úhlu pohledu. Avšak bouřkovým oblakům typu Cumulonimbus se musí letadla zásadně vyhnout, jsou pro ně ohrožující.

Mlha
Mlha vzniká nad zemským povrchem nahromaděním vodní páry ve vlhkém vzduchu, kdy tento přebytek páry kondenzuje ve formě mikroskopických kapiček. To se může stát buď ochlazením vlhkého vzduchu nebo dodáváním další vodní páry do vzduchu. Mlha se vykytuje při rozdílech teplot. Ranní mlha se vyskytuje zejména v údolích, kdy přes noc bylo jasno a bezvětří, popřípadě slabý vítr. V zimě při tání sněhu a oteplení se do ovzduší uvolňuje voda ve formě páry, a tak vznikají mlhy v zimních měsících. Ve vysokých nadmořských výškách je mlha častým jevem. Složení mlhy je podobné oblaku, avšak oblačné kapky bývají o něco větší.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: https://cs.wikipedia.org

Zdroje:
http://www.holagarta.wz.cz/metodika/mraky.html
http://www.vitejtenazemi.cz/vzduch/index.php?article=84Články a tiskové zprávy z roku 2018

12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf