Menu

Ökozentrum Kralupy

Seit Oktober 2006 funktioniert auch die Ökolgischen Zentrum in Kralupy nad Vltavou.
www.eckralupy.cz das Grüntelefon: +420 800 100 584

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace
Legenda k tabulce.

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Ausserordentliche Schadensfälle

Unipetrol RPA - 20.4.2018, 17:00
Ende der Verbrennung der Kohlenwasserstoffe auf dem Feldbrenner PCH I, im Rahmen der Hochfahren des Reaktor A in der Produktion PE 1.

Unipetrol RPA - 20.4.2018, 3:20
Beginn mit der Verbrennung der Kohlenwasserstoffe auf dem Feldbrenner PCH I, im Rahmen der Hochfahren des Reaktor A in der Produktion PE 1.

Unipetrol RPA - 9.4.2018, 8:05
Von 9.4., 11.4., 16.4., 23.4., 25.4., 30.4., 2.5., 7.5., 9.5., 14.5., 16.5., 21.5., 23.5., 28.5., 30.5. und 4.6. 2018 in der Zeit 16:00 - 17:00 und Von 18.4.2018 and 6.6.2018 in der Zeit 12:30 - 13:30 finden auf dem Unipetrol RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE Gelände geplant Feuer Schulungen für Mitarbeiter an den vorbeugenden Brand Patrouillen Gesellschaft zugeordnet Unipetrol RPA, s.r.o. Ein Nebeneffekt der Ausbildung kann das Vorhandensein von Rauchgas zu beobachten, auch außerhalb des Industriegebiet sein.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Allgemeine Informationen über den Fackel betrieb (Die Verbrennung auf dem Feldbrenner).

Kontakten

kontakt

Wir siedeln im Objekt des Forschunginstitut für die Braunkohle in Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most

Tel./fax: 476 703 992
E-mail: ecmost@vuhu.cz
URL: www.ecmost.cz, www.vuhu.cz
Das Grüntelefon: 800 195 342

Kontaktpersonen - EC Most

Martina Černá - Zentrumsleiterin
cerna@vuhu.cz, tel.: 606 622 528

Ing. Hana Matějková - Ökoberaterin
matejkova@vuhu.cz, tel.: 476 208 706

Kateřina Rybová - Ökoberaterin
rybova@vuhu.cz, tel.: 476 208 706

Kontaktpersonen - EC Kralupy nad Vltavou

EC Kralupy nad Vltavou
Palackého náměstí 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel./fax: 315 720 287
Zelený telefon: 800 100 584

Jana Krátká - Ökoberaterin
kratka@eckralupy.cz, tel.: 727 808 644
Monika Haňurová - Ökoberaterin
hanurova@eckralupy.cz, tel.: 727 808 644