Patronát

Sami bychom toho moc nezmohli, zmapovat lokality totiž nestačí. Důležitá je zejména osvěta, které je v tomto projektu věnována velká pozornost. Projekt současně vybízí k zapojení jak základní a střední školy, tak veřejnost i podniky a podnikatele. Kromě patronátu lokality je možné projekt podpořit i formou sponozoringu či reklamy, zakoupením doprovodných materiálů nebo jinou nabídkou pomoci.

Co si představit pod "patronátem" lokality?

V prvé řadě upozorňujeme, že podmínkou patronátu lokality není její úklid a fyzická péče o ní. Smyslem je především osvěta, pozornost věnovaná problematickým lokalitám a problematickému přístupu lidí k životnímu prostředí. I když je patronát lokality určen především školám, může tuto formu zapojení se do projektu zvolit i firma, jednotlivec nebo rodina.

Třída 6.B z XY. ZŠ se z letáčků a plakátu umístěného ve škole dozví o projektu Kralupy—čisté město. Na internetových stránkách projektu si vyberou lokalitu, která je blízko jejich školy. Jedná se o černou skládku menšího rozsahu. Rozhodnou se toto místo průběžně sledovat a např. v rámci akcí ke Dni Země jej vyčistí a označí cedulkou projektu. Budou sledovat, co se zde vyskytuje za rostliny a živočichy, čím je místo zajímavé a co by se mohlo udělat více pro to, aby se z „černého“ místa stalo místo „zelené“, což nemusí nutně znamenat, že se z něj stane krásný park. Pro týmy, kterým se to podaří, budou připraveny zajímavé ceny. Prostřednictvím výukového programu ekologického centra si prohloubí svoje vědomosti o černých skládkách, jejich nebezpečnosti jak pro zdraví, tak pro životní prostředí a možnostech jak proti nim prakticky bojovat. Napíší o tom, co pro toto místo dělají do místních a školních novin. To vše s metodickou pomocí ekologického centra nebo samostatně. Více v okénku pro školy.

Přijímáme Vaše přihlášky k patronátu lokality. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu ekoporadna@eckralupy.cz". Lokalitu si můžete vybrat buď z uveřejněných lokalit v sekci černá nebo zelená místa, je však možné vybrat si i místo, které na našich stránkách chybí. Jedinou podmínkou je, aby místo bylo v katastru Kralup nad Vltavou.

O lokality Kralupy - čisté město se stará:


Zdroj mapy: google maps

Základní škola V. Havla, Kralupy n. Vlt. - Park U Parku

Klub českých turistů Kralupy n. Vlt. - Prostor pod turistickou základnou KČT Kralupy n. Vlt.
Patronát předán 28.10.2017.

Základní škola Jodlova, Kralupy n. Vlt. - Park za nemocnicí

Základní škola Třebízského, Kralupy n. Vlt. - školní zahrada

Základní škola Třebízského, Kralupy n. Vlt. - Park Jaroslava Seiferta v Lobečku

Skautské středisko Střelka, Kralupy n. Vlt. - Lesopark na Hostibejku

Základní škola Gen. Klapálka, Kralupy n. Vlt. - Velvarka

Základní škola Komenského, Kralupy n. Vlt. - Husův park

Přehled dalších škol, mateřských školek, firem, rodin i jednotlivců, které si vezmou některou z lokalit pod patronát, budeme průběžně doplňovat.