Hostibejk

LOKALIZACE
Vrch Hostibejk se tyčí na levém břehu Vltavy nedaleko centra města. Přístupových cest je na vrch několik - buď schody z ulice Přemyslova či ulicí Hostivítova, kudy je možné dostat se na vršek i autem.

DŮVOD ZAŘAZENÍ
Dobře udržované místo. Chráněné lokalita.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Parkově upravený vrch Hostibejk tvoří dominantu města Kralup nad Vltavou. Je vyhlášen přírodní památkou. Předmětem ochrany je referenční profil (stratotyp) karbonskými arkózami nýřanských vrstev kladenského souvrství a ve vrcholové části i křídovými pískovci perucko-korycanského souvrství. Na odkryvech jsou patrné schránky mořské fauny.
Po založení "Zemědělského a okrašlovacího spolku pro Kralupy a okolí" byl Hostibejk osázen a proměněn v městský park. Po 1. světové válce byly rozšířeny a upraveny cesty, byly rozmístěny lavičky a byl postaven vyhlídkový altán. Pěšina vedoucí k altánku se nazývá "Svojsíkova cesta", podle pedagoga a zakladatele skautingu v Čechách A.F. Svojsíka. V roce 1976 byla na vrcholu postavena stylová výletní restaurace a v roce 1912 byly směrem z města vybudovány schody.
Na vrchu je také umístěno několik naučných tabulí. Většina jich je umístěná na asi 500 m dlouhé stezce, spojující dva hostibejcké vyhlídkové altány.

VLASTNÍK POZEMKU
Město Kralupy nad Vltavou.

KDO SE O POZEMEK STARÁ?
Technické služby města Kralup nad Vltavou a firma provádějící údržbu zeleně pro město.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tato lokalita je jedním z příkladů dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou.
Cílem projektu Kralupy - čisté město je zmonitorovat místa ilustrující dobrý stav nebo péči o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Máte-li tip na další zelená místa, pošlete je na:ekoporadna@eckralupy.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 100 584.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Ponechat ve stávajícím stavu. Pravidelný úklid na lokalitě provádí kralupští Skauti a Skautky.

PATRONÁT
K patronátu této lokality se přihlásilo Skautské středisko Střelka

27.6.2014: Další patronát převzalo skautské středisko Střelka

Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde.

FOTOGALERIE


zpět na přehled zelených míst