Park na břehu Vltavy za nemocnicí

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
Park se nechází v části inundačního prostoru na levém břehu Vltavy, navazuje jižním směrem na most T.G. Masaryka, zhruba na západní straně jej uzavírá areál nemocnice s poliklinikou a na východní straně řeka Vltava.

DŮVOD ZAŘAZENÍ
Dobře udržované místo.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Park se nachází na ploše asi 1,5 ha a je tvořen vzrostlými stromy ponechanými z původního břehového porostu, které byly doplněné nově vysazenými stromky a keřovými skupinami. Mezi nimi je travnatá plocha. Podél břehu Vltavy parkem prochází horkovodní potrubí na betonových patkách. Je lemované a zčásti skryté živým plotem. Podél něj vede obslužná panelová komunikace, která slouží zároveň jako hlavní cesta parkem a jsou okolo ní osazeny lavičky a odpadkové koše. Břeh Vltavy je v těcho místech upraven jako přístavní hráz pro lodě. Park se postupně stává oblíbeným odpočinkovým a vycházkovým místem pro obyvatele žijící v blízkosti (tvoří nejbližší "zázemí" pro obyvatele bytových domu Na Hrádku. Mohou zde posedět i turisté, procházející po břehu řeky směrem k Dolanům.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Topoly, javory, vrby, meruzalky, pámelníky, travnatá plocha. Sousední Vltava je významným krajinným prvkem ze zákona a její udolí tvoří nadregionální biokoridor.

HISTORIE
Až do povodní v roce 2002 zde byl břeh hustě zarostlý listnatými stromy a keři. Velkou vodou byl tento prostor zatopen do výše několika metrů a zdevastován, větší část keřového patra a část stromů byla odplavena, část stromů byla podemleta a zřítila se. Po povodni bylo rozhodnuto provést zde jednoduchou parkovou úpravu. Zdravé stromy byly ponechány, doplněny další mladé stromy (např. vrba, javor), vysázeny keře a vyset trávník. Druhy dřevin byly vybrány s ohledem na charakter místa. Povodí Vltavy zároveň provedlo opravu nábřeží, kde vybudovalo přístaviště pro lodě. Nyní, po několika letech, již stromy a keře z nové výsadby povyrostly. Zásluhou péče ze strany technických služeb a firem, pečujících o mětskou zeleň, se daří udržovat v parku upravenou zeleň i čistotu.

VLASTNÍK POZEMKU
Část vlastní Město Kralupy nad Vltavou a část bezprostředně podél Vltavy stát.

KDO SE O POZEMEK STARÁ?
Technické služby města Kralup nad Vltavou a firma provádějící údržbu zeleně pro město.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tato lokalita je jedním z příkladů dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Dobře udržovaná městská zeleň (parky, lesoparky, stromořadí, solitérní stromy, předzahrádky), klidové zóny, cyklostezky, čistá veřejná prostranství, nádoby na separovaný odpad, dostatek odpadkových košů, zajímavě řešená dětská hřiště a další příklady jsou dobrou vizitkou našeho města. Dobrý stav životního prostředí není samozřejmost, ale něco, čeho bylo dosaženo vynaložením určitého úsilí.
Cílem projektu Kralupy - čisté město je zmonitorovat místa ilustrující dobrý stav nebo péči o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Máte-li tip na další zelená místa, pošlete je na:ekoporadna@eckralupy.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 100 584.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Nabízí se, aby se o park starali studenti, dohlíželi na to, aby se neničily lavičky, občas uklidili poházené odpadky.

PATRONÁT
K patronátu této lokality se přihlásila Základní škola Jodlova, Kralupy nad Vltavou

26.4.201: ZŠ Jodlova převzala patronát v projektu Kralupy - čisté město

Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde.

FOTOGALERIE


zpět na přehled zelených míst