Rybníky u Zeměch

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
Tři rybníky, ležící na severozápadním okraji Zeměch (městská část Kralup nad Vltavou).

DŮVOD ZAŘAZENÍ
Dobře udržované místo.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Místní organizace Českého rybářského svazu Kralupy nad Vltavou je velmi aktivní v péči o životní prostředí. Její členové v rámci brigád i nad jejich rámec, kromě nasazování a krmení ryb, také čistí břehy Vltavy, potoků a rybníků ve městě a okolí. Zeměšské rybníky jsou velmi pěkné místo, jaké by asi málokdo hledal v blízkém okolí průmyslového města. Péčí rybářů jsou břehy a blízké okolí rybníka stále velmi upravené. Pořadají se zde příležitostně rybářské závody. Rybníky mají plochu přibližně 4,8 ha, 1,7 ha a 1,2 ha. Dva menší rybníky jsou chovné a největší rybník slouží k rybolovu. Rybníky protéká Svatojiřský Knovízský) potok.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Topoly, keře, vodní ptáci. Rybníky jsou významným krajinným prvkem ze zákona, stejně jako na jihozápadní straně na ně navazující listnatý les.

HISTORIE
Rybníky jsou v tomto místě odedávna, ale z původního počtu zůstaly jen tři. O rybníky s okolím se dlouhodobě stará místní organizace Českého rybářského svazu Kralupy nad Vltavou.

VLASTNÍK POZEMKU
Rybníky patří Českému rybářskému svazu Kralupy nad Vltavou, pozemky okolo nich zčásti také Českému rybářskému svazu Kralupy nad Vltavou, další okolní pozemky jsou ve vlastnictví Občanského sdružení zahrádkářů Zeměchy, Města Kralupy nad Vltavou a státu.

KDO SE O POZEMEK STARÁ?
Členové Českého rybářského svazu Kralupy nad Vltavou.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tato lokalita je jedním z příkladů dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Dobře udržovaná městská zeleň (parky, lesoparky, stromořadí, solitérní stromy, předzahrádky), klidové zóny, cyklostezky, čistá veřejná prostranství, nádoby na separovaný odpad, dostatek odpadkových košů, zajímavě řešená dětská hřiště a další příklady jsou dobrou vizitkou našeho města. Dobrý stav životního prostředí není samozřejmost, ale něco, čeho bylo dosaženo vynaložením určitého úsilí.
Cílem projektu Kralupy - čisté město je zmonitorovat místa ilustrující dobrý stav nebo péči o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Máte-li tip na další zelená místa, pošlete je na:ekoporadna@eckralupy.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 100 584.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Zachovat současný stav.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE

zpět na přehled zelených míst