Park U Parku

Kralupy nad Vltavou, park "U Parku" na větší mapě

LOKALIZACE
Na pravém břehu Vltavy, v městské části Lobeček, v klidné vilkové čtvrti. Okraj parku prakticky navazuje na areál Základní školy Revoluční 682, která si nad lokalitou vzala patronát.

DŮVOD ZAŘAZENÍ
Dobře udržované místo.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Jedná se o poměrně velký park, zhruba tvaru protáhlého obdélníku, orientovaného delším rozměrem přibližně od severu k jihu. Je vymezený ulicemi Ke koupališti, U Parku a I. Olbrachta. Je tvořen dnes již vzrostlými porosty běžných "parkových" dřevin, například lípa, borovice, bříza, javor, šeřík, mezi nimiž jsou travnaté plochy.
V jižní části parku se vedle sebe nachází sportovní hřiště, tvořené asfaltovou plochou na míčové hry s koši na basketbal a tyčemi na volejbal a nohejbal, a dětské hřiště s lanovým hracím prvkem. Jak v blízkosti hřišť, tak porůznu v parku jsou umístěny lavičky.
Oběti druhé světové války připomíná pomník, stojící v severní části parku, poblíž ul. Kuzmínovy. Je tvořen několikrát odstupňovanou kamennou podezdívkou, na které je umístěna pamětní deska se jmény příslušníků protinacistického odboje. Dříve (zhruba do zač. 90. let 20. stol. ) bylo jako připomínka války na vrcholu pomníku umístěno sovětské dělo.
V místě, kde park protíná ul. Karla Čapka (tedy zhruba v jeho polovině) stojí na okraji parku přízemní dřevěná montovaná budova, tzv. "Dřevák", kterou užívá svaz chovatelů k příležitostným výstavám. Dále se v ul. Karla Čapka v úrovni parku nachází jednosměrná zastávka městské autobusové dopravy (autobusová linka zde objíždí blok domů) a naproti ní stanoviště kontejnérů na separovaný odpad.
Jak zeleň, tak i hřiště se pravidelně, a lze říci že i dobře, udržují.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Stromy (např. lípa, bříza, borovice), jehličnaté a listnaté keře, běžní městští živočichové.

HISTORIE
Park vznikl nepochybně v období tzv. "první republiky", kdy po otevření kralupského mostu (1928) začala i v této části města výstavba rodinných domků. Další výstavba, tentokrát panelových domů, byla v Lobečku zahájena o třicet let později, po r. 1958, v souvislosti se stavbou průmyslového závodu Kaučuk. Staré rodinné domky se tak v této čtvrti krčí ve stínu vysokých panelových domů. Dne 8.5.1965 byl v parku slavnostně odhalen pomník obětí druhé světové války.

VLASTNÍK POZEMKU
Větší část parku patří Městu Kralupy nad Vltavou, pouze jeho nejjižnější "špička" patří soukromé fyzické osobě.

KDO SE O POZEMEK STARÁ?
Technické služby města Kralup nad Vltavou (údržba komunikací, chodníků, autobusové zastávky, stanoviště kontejnérů, svoz odpadkových košů).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tato lokalita je jedním z příkladů dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Dobře udržovaná městská zeleň (parky, lesoparky, stromořadí, solitérní stromy, předzahrádky), klidové zóny, cyklostezky, čistá veřejná prostranství, nádoby na separovaný odpad, dostatek odpadkových košů, zajímavě řešená dětská hřiště a další příklady jsou dobrou vizitkou našeho města. Dobrý stav životního prostředí není samozřejmost, ale něco, čeho bylo dosaženo vynaložením určitého úsilí.
Cílem projektu Kralupy - čisté město je zmonitorovat místa ilustrující dobrý stav nebo péči o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Máte-li tip na další zelená místa, pošlete je na:ekoporadna@eckralupy.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 100 584.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Zachovat současný stav.

PATRONÁT
K patronátu této lokality se přihlásila Základní škola V. Havla, Kralupy nad Vltavou

29.10.2009: Zapojení škol do projektu Kralupy - čisté město
29.4.2010: Den patronů lokality projektu
24. října 2012: Patroni slavili a veselili se

Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde.

FOTOGALERIE

zpět na přehled zelených míst