Velvarka

LOKALIZACE
Zelená lokalita se nachází mezi komunikací Gen. Klapálka a korytem Knovízského potoka.

DŮVOD ZAŘAZENÍ
Dobře udržované místo.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Lokalita, jež není parkem, se nachází v bezprostřední blízkosti školy v ulici Gen. Klapálka. Právě proto si ji družina pro svůj patronát vybrala. Jedná se o cca 300 metrů dlouhý a 10 metrů široký pás zeleně se vzrostlými listnatými stromy a keři, jež je svírán komunikací Gen. Klapálka a Knovízským potokem. Skrze lokalitu vede chodníček pro pěší a nachází se zde také několik laviček. Mnoho z dětí využívá tuto lokalitu pro svou cestu do a ze školy.
I když není lokalita vyhlášena parkem, je velmi důležitá. V daných místech dotváří pruh zeleně příjemné prostředí okolo potoka. Vzrostlé stromy poskytují v létě tolik potřebný stín a navíc zachytávají značné znečištění z vedlejší, velmi vytížené, komunikace.

VLASTNÍK POZEMKU
Město Kralupy nad Vltavou.

KDO SE O POZEMEK STARÁ?
Technické služby města Kralup nad Vltavou a firma provádějící údržbu zeleně pro město.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tato lokalita je jedním z příkladů dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou.
Cílem projektu Kralupy - čisté město je zmonitorovat místa ilustrující dobrý stav nebo péči o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Máte-li tip na další zelená místa, pošlete je na:ekoporadna@eckralupy.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 100 584.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Ponechat v současném stavu.

PATRONÁT
K patronátu této lokality se přihlásila Základní škola Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou

21.10.2014: Školáci poznávají stromy

Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde.

FOTOGALERIE

zpět na přehled zelených míst